iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: zmiana językowa

Description Type Actions
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
FILIPOVIĆ Rudolf, MENAC Antica: Akcentuacija anglicizama u hrvatskom jeziku .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
JANOVEC Ladislav: Aktualizace frazémů v současné češtině .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne tendencje rozwojowe w górnołużyckim języku literackim .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
BRANDNER Aleš: Aktuální posuny v morfologickém systému ruského slovesa .- Brno, 1999 Book article [Show]
PŁOTCZYK Agata: Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Aoristno emajliranje i čatiranje .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
DOŁOWY-RYBIŃSKA Nicole: Autochtoniczne mniejszości kulturowe w wielojęzycznej Europie : wyzwania, korzyści, zagrożenia .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
DUNAJ Bogusław, MYCAWKA Mirosława: Badania regionalizmów leksykalnych .- Łódź, 2002 Book article [Show]
RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA Małgorzata: Błąd wymowy czy wada wymowy? : o nowej artykulacji głosek szeregu ciszącego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 316 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (32) ]