iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: paleoslawistyka

Description Type Actions
VEDRAL Antonín: Bibliografie prací Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka .- Praha, 2000 Book article [Show]
Cyrillomethodiana : sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka .- Praha, 2000 Book [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: František Václav Mareš (1922-1994) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
FETKOVÁ-STANKOVSKÁ Petra: "Glagolitica" .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1997 Journal article [Show]
Leszek Moszyński (19 II 1928-16 IV 2006) .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2006 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Leszek Moszyński (1928-2006) .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2008 Journal article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Nowe perspektywy badawcze paleoslawistyki .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2005 Journal article [Show]
PIONTEK Janusz, DĄBROWSKI Robert: O językoznawczych interpretacjach paleodemografii Słowian .- "Slavia Antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" 1998 Journal article [Show]
PETROV Ivan: Od inkunabułów do pierwszych gramatyk : konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego : koniec XV - początek XVII wieku .- Łódź, 2015 Book [Show]
HAUPTOVÁ Zoe: Paleoslavistika na Univerzitě Karlově : Fr. Pastrnek, M. Weingart .- Praha, 1998 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 26 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]