iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Cyrillomethodiana : sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka
Author/editor: odp. red. Pavel Ambros ; výk. red. Helena Bauerová, Miloslav Pojsl
Publication place: Praha
Publisher: "Euroslavica"
Year: 2000
Pages: 146 s.
Languages: cze
Abstract: Paleoslovenistické práce. (JP)
Author headings:
rd. Ambros, Pavel [Show]
rd. Bauerová, Helena [Show]
rd. Pojsl, Miloslav [Show]
Keywords: język staro-cerkiewno-słowiański, księga pamiątkowa, paleoslawistyka, Tkadlčík Vojtěch (1915-1997)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
2. Old Church Slavonic [Show]
Inbound references:
Recenzja: VAŘEKOVÁ Jarmila .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2002 [Show]
Personal subject heading:
Tkadlčík, Vojtěch [Show]
Articles:
VEDRAL Antonín: Bibliografie prací Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka .- Praha, 2000 [Show]
TKADLČÍK Vojtěch: Cyrilometodějský překlad bible : úkoly a problémy rekonstrukce .- Praha, 2000 [Show]
PACNEROVÁ Ludmila: Písma pro Slovany : hlaholice, cyrilice, latinka .- Praha, 2000 [Show]
ŠAUR Vladimír: Slovanské palatální souhlásky v hlaholici .- Praha, 2000 [Show]
STANKOVSKA Petra: Trojí hlaholské o v "Euchologiu sinajském" .- Praha, 2000 [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Z etymologií v pracích V. Tkadlčíka .- Praha, 2000 [Show]