iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Lublin (region)

Description Type Actions
MAKARSKI Władysław: Kocudza : na tropie pewnego typu słowotwórczego .- Poznań, 2004 Book article [Show]
PELCOWA Halina: Kolorystyczne wyrażenia porównawcze w mowie ludności wiejskiej .- Łomża, 2001 Book article [Show]
PELCOWA Halina: Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna mieszkańców wsi regionu lubelskiego .- Lublin, 2000 Book article [Show]
PELCOWA Halina: Kulturowa wartość słownictwa w gwarach pogranicza : na przykładzie gwar wschodniolubelskich .- Lublin, 2001 Book article [Show]
ADAMOWSKI Jan: Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2001 Journal article [Show]
PELCOWA Halina: Lubelszczyzna w świetle badań dialektologicznych .- Olsztyn, 1997 Book article [Show]
PELCOWA Halina: Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach : na materiale gwar Lubelszczyzny .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
Między Wschodem a Zachodem .- Cz. 4 : Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim .- Lublin, 1992 Book [Show]
PELCOWA Halina: Mowa mieszkańców nadbużańskich wsi województwa lubelskiego w świetle związków językowych polsko-ukraińskich .- Lublin, 2002 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: Nazwiska prymarne motywowane apelatywami pochodzenia wschodniosłowiańskiego na Lubelszczyźnie : problematyka wybrana .- Białystok, 1999 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 37 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4 [ Next >> (3) ] [ Last >| (4) ]