iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: derywacja morfologiczna

Description Type Actions
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Derywacja syntaktyczna motywowana przez derywację morfologiczną .- Wrocław, 2004 Book article [Show]
GALA Sławomir: Morfologiczny czy leksykalny aspekt nazwisk określonych klas leksykalnoetymologicznych .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
KURDYŁA Tomasz: Pogranicza słowotwórstwa i leksykologii : problemy interpretacyjne .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2003 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Polskie nomina attributiva (z nawiązaniem do ekwiwalentów czeskich) : źródła i zakres materiału .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
RIBENOK Vìktorìja: Основнi особливостi дiєслiвої граматичної категорiї виду в сучаснiй українськiї мовi .- Донецьк, 1998 Book article [Show]