iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 19 w.

Description Type Actions
BIZIOR-OCIEPA Renata: Akt znania – dawny gatunek urzędowy jako świadectwo porządku prawnego .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2015 Journal article [Show]
ŠTEBIH GOLUB Barbara: Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića .- "Filologija" 2002 Journal article [Show]
ŁESIÓW Michał: Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach "ukraińskich" Mikołaja Gogola .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2009 Journal article [Show]
RACLAVSKÁ Jana: Badania regionalnej odmiany polszczyzny cieszyńskiej XIX wieku .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
GÓRNY Halszka: Beczkami diabłów sypać - frazeologizmy we "Wspomnieniach z lat ubiegłych" Zofii z Fredrów Szeptyckiej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2010 Journal article [Show]
HAFNER Stanislav: Der Beitrag der österreichischen Slawistik für das Erkennen und für den Aufbau der slawischen Nationalkulturen .- München, 1997 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Bilingwizm i warunki polityczne a procesy językowe : w świetle XIX-wiecznej prasy polskiej Pomorza i Śląska .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
WŁODKOWSKI Marek: Chorwacko-cerkiewnosłowiański przekład hymnu "Veni Creator Spiritus" jako przykład "powrotu" do redakcji narodowej w XIX wieku .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
OREL Irena: Dajnkova raba predlogov v primerjavi z osrednjeslovensko .- Maribor, 1998 Book article [Show]
Dajnkovo berilo .- Maribor, 1998 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 195 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (20) ]