iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: norma językowa

Description Type Actions
WOJDAK Piotr: "Akademicka" konstrukcja? : mam dzisiaj dwa zajęcia : o użyciu liczebników głównych przy rzeczownikach pluralia tantum .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
BROZOVIĆ Dalibor: Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskome svjetlu .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1998 Journal article [Show]
TIVADAR Hotimir: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja .- Opole, 2003 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Aktualne wuwićowe tendency w hornjoserbskej spisownej rěči .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
KOROŠEC Tomo: Alois Jedlička (1912-2000) .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2000 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Alois Jedlička (20 VI 1912-13 VI 2000) .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Die Anfänge der sorbischen Grammatiksschreibung .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
MIHALJEVIĆ Milica, HUDEČEK Lana: Anglizmi u hrvatskom jeziku - normativni problemi i leksikografska obradba .- Zagreb ; Rijeka, 1998 Book article [Show]
Ankieta językowa TNW .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
GÓRNAŚ Wojciech: Antagoniści czy antagonisty? .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 424 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (43) ]