iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Ankieta językowa TNW
Published in: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 67-70
Languages: pol
Abstract: Tekst ankiety językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przygotowanej przez D. Buttler, A. Markowskiego i J. Puzyninę. Przedruk z artykułu J. Puzyniny "Kultura słowa w oczach członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" ("Poradnik Językowy" 1991, z. 9-10). (Bi)
Keywords: badanie ankietowe, język polski, kultura słowa, norma językowa, socjolingwistyka, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Komisja Kultury Słowa
Tags:
Classification:
8.2.4. Polish. Sociolinguistics [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
Personal subject heading:
Puzynina, Jadwiga [Show]
Buttler, Danuta [Show]
Markowski, Andrzej [Show]