iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: zaimek nieokreślony

Description Type Actions
WOJDAK Piotr: Determinator a przymiotnik w wielostopniowej strukturze frazy nominalnej .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
MITANI Keiko: Modalities, negation and indefinite pronouns : Serbo-Croatian indefinite pronouns .- Tokyo, 1993 Book article [Show]
MĘDELSKA Jolanta: O dublowaniu afiksów zaimkowych wyrażających nieokreśloność : na materiale północnokresowym i ogólnopolskim .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
PERISSUTTI Anna Maria: O funkci některých determinátorů neurčitosti v češtině doby gotické .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
KALLAS Krystyna: O funkcji łączącej zaimków typu -kolwiek .- Białystok, 2001 Book article [Show]
WOŹNIAK Kazimierz: Z problematyki słowotwórczej polskich gwarowych zaimków nieokreślonych .- Katowice, 1998 Book article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Zaimki : uniwersalny system referencji .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
MĘDELSKA Jolanta: Zaimkowe afiksy nieokreśloności w polszczyźnie północnokresowej .- "Slavia Orientalis" 2013 Journal article [Show]
POVARNICINA Marina Aleksandrovna: Кон семантиката на неопределените заменки во македонскиот и рускиот jaзик : слабоопределени заменки .- Скопje, 1998 Book article [Show]
SELIVERSTOVA Ol'ga Nikolaevna, TONJAN Marika A.: Местоименное значение .- Aix-en-Provence, 1992 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 13 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]