iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: artykulacja

Description Type Actions
BONIECKA Barbara: Tekst pisany w ustnej realizacji : na przykładzie radiowych audycji dla dzieci i młodzieży .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
PIETRZAK Małgorzata: Tworzenie i przetwarzanie słowa w teatrze .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
SOKOLIĆ Nikolina: Varšavski i krakovski regionalizam u suvremenom poljskom jeziku: asimilacije .- Zagreb, 2013 Book article [Show]
KRČMOVÁ Marie: Výslovnost ve veřejném projevu .- Brno, 1999 Book article [Show]
JOCZ Lechosław: Wokalowy system hornjoserbskeje rěče přitomnosće .- Szczecin, 2011 Book [Show]
MĚŠKANK Jan: Wpływ fonetyki języka niemieckiego na wymowę Dolnołużyczan .- "Zeszyty Łużyckie" 2007 Journal article [Show]
KUREK Halina: Współczesna norma fonetyczna - obowiązujący wzorzec a rzeczywistość : na przykładzie języka inteligencji .- Wrocław, 1999 Book article [Show]
ŁOBACZ Piotra, MIKOŁAJCZAK Nawojka, KRAJNA Ewa: Wstępne przekrojowe badania fonetyczno-akustyczne wypowiedzi wyrazowych dzieci przedszkolnych .- "Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu" 1995 Journal article [Show]
DUDA Henryk: Wymowa literowa jako zastępczy wyznacznik sakralności w kazaniach .- Poznań, 2002 Book article [Show]
SZPYRA-KOZŁOWSKA Jolanta, RADOMSKI Marek: Wymowa polska w ocenie cudzoziemców i polszczyzna cudzoziemców w opinii Polaków : badanie ankietowe .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 82 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (6) ] [ Last >| (9) ]