iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: hydronimia 1 (zbiór hydronimów)

Description Type Actions
UDOLPH Jürgen: Alteuropäische Hydronymie und urslavische Gewässernamen .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1997 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Badania nad nazwami wodnymi na Kaszubach i Pomorzu .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec = Nazwy wodne dorzecza Dunajca .- Stuttgart, 1998 Book [Show]
Gewässernamen im linken Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Pilica und Brda = Nazwy wodne w zlewisku lewych dopływów Wisły od Pilicy po ujście Brdy .- Stuttgart, 1999 Book [Show]
Gewässernamen im rechten Zuflußgebiet der Weichsel zwischen Dunajec und Wisłok = Nazwy wodne prawobrzeżnych dopływów Wisły między Dunajcem a Wisłokiem .- Stuttgart, 2000 Book [Show]
KRŠKO Jaromír: Hydronymia povodia Turca .- Banská Bystrica, 2003 Book [Show]
BROZOVIĆ RONČEVIĆ Dunja, VIRČ Ines: Jezični slojevi i struktura međimurske hidronimije .- "Slavia Centralis" 2015 Journal article [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego : millennium Lithuaniae MIX-MMIX .- Kraków, 2010 Book [Show]
MAKIEWICZ Tadeusz: Kwestia ciągłości pomiędzy starożytnością a średniowieczem w Polsce w świetle najnowszych badań językoznawczych : refleksje archeologa .- "Slavia Antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" 2008 Journal article [Show]
ZSCHIESCHANG Christian: "Das land tuget gar nichts" : Slaven und Deutsche zwischen Elbe und Dübener Heide aus namenkundlicher Sicht .- Leipzig, 2003 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 67 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7 [ Next >> (2) ] [ Last >| (7) ]