iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
KAČIČ Zdravko: Izgradnja fonetičnega leksikona lastnih imen s pomočjo avtomatske fonetične transkripcije .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Jak powstało staro-cerkiewno-słowiańskie jazъ/azъ .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2008 Journal article [Show]
RZEPKA Wojciech Ryszard: Jakom ja nie podjązan Jchnie... : glosa do historii spółgłosek wargowych miękkich w staropolszczyźnie .- Łódź, 2002 Book article [Show]
HOLUB Zbyněk: Jazyk barokních kázání kněze Jana Klekara .- Łódź, 2000 Book article [Show]
PRANJKOVIĆ Ivo: Je li dugi refleks jata fonem ili morfonem .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1998 Journal article [Show]
PECO Asim: Jedan pogled na "Историја на македонскиот јазик" B. Koneskoga .- "Македонски јазик" 1997 Journal article [Show]
FAŁOWSKI Adam: Jeszcze o gramotach brzozowych z XII wieku na Ukrainie .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
STOLAC Diana: Jezik starohrvatskoga molitevnika "Raj duše" .- Opole, 1998 Book article [Show]
SYKULSKA Karolina: Język emocji - foniczne środki ekspresywne .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
GOLACHOWSKA Ewa: Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu : studium socjolingwistyczne .- Warszawa, 2006 Book [Show]
Displaying results 91-100 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (50) ]