iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy)

Description Type Actions
DĄBKOWSKI Grzegorz: Funkcje akustycznych cech muzyki i mowy .- Kielce ; Warszawa, 1998 Book article [Show]
NEWEKLOWSKY Gerhard: Der Gailtaler slowenische Dialekt : Feistritz an der Gail, Bistrica na Zilji und Hohenthurn, Straja vas .- Klagenfurt, 2013 Book [Show]
TYMBROWSKA Genowefa: Gawędy Pana Franciszka z Żytomierza .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
AWRAMIUK Elżbieta: Gdzie jest głoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcie głoski i litery .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
KOZYRA Anna: Geminaty w językach słowiańskich .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2015 Journal article [Show]
SARNOWSKA-GIEFING Irena: Germanismen im Posener Polnisch des 19. Jahrhunderts .- Berlin, 1999 Book article [Show]
BABIĆ Stjepan: Glasovi je/e iza pokrivenoga r .- "Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika" 1998 Journal article [Show]
DOBRIŠEK Simon, GROS Jerneja, IPŠIĆ Ivo: GOPOLIS : slovenska podatkovna zbirka govorjenih poizvedovanj .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
CELINIĆ Anita: Gornjosutlanski konsonantizam .- "Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje" 2002 Journal article [Show]
DULEWICZOWA Irena: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : fonetyka i fonologia : grafia i ortografia .- Warszawa, 1993 Book [Show]
Displaying results 51-60 of 493 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (50) ]