iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: ortografia

Description Type Actions
ZAWADKA Joanna: Ocena wybranych błędów grafii, obecnych w pracach obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
MATEŠIĆ Mihaela: Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
VEDER William R.: One translation - many transcriptions .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book article [Show]
HANDKE Kwiryna: Opis języka inwentarzy dóbr rodziny Bagniewskich z XVIII w. .- Cz. 1 : Ortografia, fonetyka .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
KĄŚ Józef: Ortografia gwarowa a redakcja słownika gwarowego .- Łódź, 1998 Book article [Show]
WARDA-RADYS Lucyna: Ortografia i fonetyka inwentarzy biskupstwa chełmińskiego z XVII wieku .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
KĘPKA Izabela: Ortografia i fonetyka modlitewników Kalwarii Wejherowskiej z lat 1785-1901 .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
RUSZKOWSKI Marek: Ortograficzne formy wariantywne .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2009 Journal article [Show]
FAŠKO Ivan: Ortograficzne i ortoepiczne zróżnicowanie słowacko-serbskich aproksymatów międzyjęzykowych .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 Journal article [Show]
DUDA Henryk: Ortograficzne kłopoty z internetem .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 121-130 of 319 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (32) ]