iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
BAJRIĆ Samir: Peuples constitutifs et identités linguistiques en Bosnie-Herzégovine .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2015 Journal article [Show]
ŠIPKA Danko: Phonological and semantic markers in the substandard lexicon .- "Poznań Studies in Contemporary Linguistics" 2001 Journal article [Show]
BUDOVSKAJA Elena, HOUTZAGERS Peter: Phonological characteristics of the Čakavian dialect of Kali on the Island of Ugljan .- Amsterdam ; Atlanta, 1994 Book article [Show]
MITRINOVIĆ Vera: Poljski glagloski prefiks prze- i njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro- .- Beograd, 1990 Book [Show]
MITRINOVIĆ Vera: Południe - Północ : serbsko-polskie paralele językowe .- Poznań, 2012 Book [Show]
BJ̌ELETIĆ Marta: Praslovenska leksika u etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
MLADENOVIĆ Aleksandar: Prilog o starom srpskohrvatskom vezniku na .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
BJ̌ELETIĆ Marta: Prilog proučavanju psl. *ver- .- Praha, 2006 Book article [Show]
BUGARSKI Ranko: Problem identyfikacji językowej : spojrzenie komparatywne na serbsko-chorwacki .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
WROCŁAWSKI Krzysztof: Profesor Kazimierz Feleszko (18 IX 1939-3 VII 2001) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (14) ]