iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
KALB Helmut: O notaciji morfonoloških pojava prilikom sastavljanja tvorbenog rečnika srpskohrvatskog jezika .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
RAKIĆ Stanimir: O pridevskim složenicama tipa pridev + imenica .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
ZARĘBINA Maria: O przekładach "Pana Tadeusza" na języki słowiańskie .- "Stylistyka" 1998 Journal article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: O rozwoju słowotwórstwa rzeczowników w języku serbsko-chorwackim .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
KONCEWICZ-DZIDUCH Edyta: O słowiańskiej duszy w wierzeniach, kulturze, języku na przykładzie frazeologizmów sztokawszczyzny literackiej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Od frazeologizmu do słowa jest tylko jeden krok : kasz. pošedło - sch. pőšāst 'zaraza' .- Lublin, 1999 Book article [Show]
KOVAČEVIĆ Miloš: Ogledi o sintaktičkoj negaciji .- Sarajevo, 2004 Book [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Ogólnosłowiańskie tło dyskusji o dwu- lub jednojęzyczności Łużyczan .- Львiв ; Будишин, 2006 Book article [Show]
ŠIPKA Danko: The on/in alternation in Serbo-Croatian and Polish : an exercise in cognitive linguistics and decision theory .- "Papers and Studies in Contrastive Linguistics" 1998 Journal article [Show]
DAKOVIĆ Sybilla: Onomatopeje i wykrzykniki w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Wrocław, 2000 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (14) ]