iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: język serbsko-chorwacki

Description Type Actions
RUSEK Jerzy: Mieczysław Małecki jako badacz dialektów serbsko-chorwackich w świetle korespondencji z Kazimierzem Nitschem .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2006 Journal article [Show]
JAROSZEWICZ Henryk: Między prawdą a fałszem : status języka serbsko-chorwackiego po rozpadzie II Jugosławii .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 Journal article [Show]
HANSEN Björn: Modalauxiliare in den slawischen Sprachen .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
MITANI Keiko: Modalities, negation and indefinite pronouns : Serbo-Croatian indefinite pronouns .- Tokyo, 1993 Book article [Show]
VALČÁKOVÁ Pavla: Názvy masa a některých masitých výrobků v jihoslovanských jazycích .- Praha, 1999 Book article [Show]
KRSTEV Cvetana, PAVLOVIĆ-LAŽETIĆ Gordana, VITAS Duško: Neutralisation of variations in a dictionary entry's structure in Serbo-Croatian .- Frankfurt am Main, 1997 Book article [Show]
HOUTZAGERS Peter, BUDOVSKAJA Elena: Nominal and verbal inflexion in the Čakavian dialect of Kali on the island of Ugljan .- Amsterdam ; Atlanta, 1996 Book article [Show]
CZERWIŃSKI Maciej: Nowomowa po jugosłowiańsku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
LONČARIĆ Mijo: O istraživanju lužičkosrpsko-hrvatskih jezičnih veza .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 1999 Journal article [Show]
CHRZANOWICZ Agnieszka: O książce Aliny Kreisberg "Le storie colorate" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (14) ]