iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: Видоески Божидар (1920-1998)

Description Type Actions
Bibliografia prac Bożydara Widoeskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożo Widoeski i jego kontakty z Polską .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
SAWICKA Irena: Bożydar Widoeski : 1920-1998 .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Bożydar Widoeski (1920-1998) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
BASARA Anna: Profesor Božidar Vidoeski .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1998 Journal article [Show]
SOKOŁOWSKI Jan: Profesor Božidar Vidoeski (1920-1998) .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 2000 Journal article [Show]
BOŠNJAKOVIĆ Žarko: Академик Божидар Видоески .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1998 Journal article [Show]
Библиографиja на трудовите на академик Божидар Видоески .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 1999 Journal article [Show]
Библиографиja на трудовите на академик Божидар Видоески .- Скопje, 1998 Book article [Show]
Божидар Видоески 1920-1998 : in memoriam .- "Македонска терминологија : билтен на Одборот за изработување на македонската терминологија" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 20 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]