iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: 1998 r.

Description Type Actions
NOVAK France: 12. mednarodni kongres slavistov v Krakovu od 27. avgusta do 2. septembra 1998 .- "Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša" 1998 Journal article [Show]
12. mezinárodní sjezd slavistů = 12 International Congress of Slavists = 12 Meždunarodnyj s"jezd slavistov : Krakov 27.8.-2.9.1998 : bibliografie .- Praha, 2003 Book [Show]
BICEVSKA Kita: 12 Меѓународен конгрес на славистите .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei : analógiák és folytonossság : az 1998. május 25-26-i konferencia anyaga [Языки в Великом княжестве литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы : аналогии и преемственность : материалы конференции, 25-26 мая 1998 г.] .- Budapest, 1998 Book [Show]
Aktualne kierunki traduktologii polskiej : materiały z konferencji przekładoznawczej .- Częstochowa, 1999 Book [Show]
SCHALLER Helmut Wilhelm: Die Balkanlinguistik während des XII. Internationalen Slawistenkongresses in Krakau 1998 .- "Балканско езикознание" 1997 Journal article [Show]
Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) .- Bd. 2 .- München, 1999 Book [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 1998 w układzie alfabetyczno-działowym .- "Slavia Orientalis" 1998 Journal article [Show]
Bibliografia zawartości kwartalnika "Slavia Orientalis" w roku 1999 w układzie alfabetyczno-działowym .- "Slavia Orientalis" 1999 Journal article [Show]
Biuletyn Informacyjny : XII Międzynarodowy Kongres Slawistów : Kraków 27 sierpnia-2 września 1998 .- 1-3 .- Kraków, 1998 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 198 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (20) ]