iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: personalia

Description Type Actions
VELKOVSKA Snežana: 100 години от раѓањето на Благоја Корубин .- "Македонски јазик" 2021 Journal article [Show]
12 Пристапни предавања, прилози и библиографиjа на новите членови на Македонската академиjа на науките и уметностите = Opening Adresses, Contributions and Bibliography of the New Members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts .- Скопjе, 1997 Book [Show]
KALETA Radosław: 20. rocznica śmierci Profesor Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej (1901–1994) – twórczyni i założycielki polskiej białorutenistyki .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
KOCHER Gernot: 65-jähriges Jubiläum von Ludwig Karničar .- "Slavia Centralis" 2014 Journal article [Show]
KROFTA Hanna: 85-годдзе Паўла Сцяцко .- "Acta Albaruthenica" 2015 Journal article [Show]
NIKOLOVSKI Atanas: 90 години од раѓањето на професорот и методичар Круме Кепески .- "Литературен збор" 1998 Journal article [Show]
NAGÓRKO Alicja: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin : oder die Einsamkeit der Grenzgänger .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2012 Journal article [Show]
SŁAWSKI Franciszek: Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 1999 Journal article [Show]
BORYŚ Wiesław: Aleksander Brückner jako badacz słownictwa polskiego i słowiańskiego .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
PUZYNINA Jadwiga: Aleksander Brückner uczony i człowiek : w 60. rocznicę śmierci .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 845 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (85) ]