iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: komunikacja językowa

Description Type Actions
BODNÁROVÁ Martina: Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
PIĘTKOWA Romualda: Agonistyka czy empatia zasadą komunikacji językowej .- Łódź, 2001 Book article [Show]
KAMIŃSKA-SZMAJ Irena: Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000 .- Wrocław, 2007 Book [Show]
KURUC Małgorzata: Akronimy jako element komunikacji językowej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2006 Journal article [Show]
ŚWIĘCICKA Małgorzata: Akty mowy w fikcyjnej komunikacji dydaktycznej .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
BURZYŃSKA-KAMIENIECKA Anna B., LIBURA Agnieszka: Analiza niedookreślonych implikatur konwersacyjnych na przykładzie tekstów wywiadów prasowych .- Lublin, 1998 Book article [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Aoristno emajliranje i čatiranje .- Zagreb ; Split, 2006 Book article [Show]
JELÍNEK Milan, ŠVANDOVÁ Blažena: Argumentace a umění komunikovat .- Brno, 1999 Book [Show]
HUDEJ Sonja: Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2001 Journal article [Show]
JANICKA Katarzyna, KUDRA Barbara: Autoprezentacja wybranych rozgłośni radiowych : analiza porównawcza rozgłośni PR 1 i RMF .- Łódź, 2004 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 493 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (50) ]