iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: grupa leksykalno-semantyczna

Description Type Actions
LASKOWSKI Roman: Czasowniki ruchu liniowego (czasowniki przemieszczania) w perspektywie kontrastywnej .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
NOWAKOWSKA Alicja: Człowiek jak zwierzę : sfrazeologizowane porównania odczasownikowe na podstawie "Słownika frazeologicznego języka polskiego" .- Wrocław, 2003 Book article [Show]
STANIELUN Ann, NOSOWICZ Jan Franciszek: Grupy leksykalno-semantyczne rzeczowników w badaniach konfrontatywnych .- Białystok, 2000 Book article [Show]
KLIMENKO Natalìja Borisìvna: Iз спостережень над назвами одягу схiдностепових говiрок : на матерiалi Волноваського району Донецькоï областi .- Донецьк, 1998 Book article [Show]
NAWACKA Joanna: O heteroseksualnej miłości i seksie w rosyjskim żargonie młodzieżowym : czasowniki .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Serbsko-chorwackie voštiti i podobne czasowniki oznaczające bicie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
JANOČKOVÁ Nicol: Sloveso a zmysły - slovotvorba a vidotvorba .- Bratislava, 2014 Book [Show]
MICHALUK Maryna: Tematyczna i słowotwórcza analiza grupy leksykalnej 'polityka zewnętrzna' : na materiale języka rosyjskiego .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
GROŠELJ Robert: Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika .- "Slavia Centralis" 2012 Journal article [Show]
WALICKA Magdalena: "Wysokie drzewa" inaczej, czyli o grupie leksykalno-semantycznej drzew w tomie poezji Leopolda Staffa .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 97 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (10) ]