iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: system słowotwórczy

Description Type Actions
LĄCZAK Anna Maija: Analiza kontrastywna systemów derywacyjnych czasownika : język polski a język fiński .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1999 Journal article [Show]
JADACKA Hanna: Czym się stał polski system słowotwórczy w wieku XX? .- Warszawa, 2001 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Faktografia we wnioskowaniu o ewolucji systemu słowotwórczego .- Мінск, 2004 Book article [Show]
Język polski .- Opole, 2001 Book [Show]
GŁĄBSKA Maria, STANKIEWICZ Joanna: Monografia przyrostka jako przedmiot opisu słowotwórczego : na marginesie książki Michała Szczyszka "Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska)" .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2008 Journal article [Show]
Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka : zborník zo 7. medzinárodnej konferencie Komisie pre výskum tvorenia slov v slovanských jazykoch pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Bratislava 27.9.-1.10.2004) .- Bratislava, 2013 Book [Show]
PALKOVÁ Lenka: O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Oddziaływanie zapożyczeń na system słowotwórczy języka : w ujęciu słowacko-polskim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst .- Poznań, 2012 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 41 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (2) ] [ Last >| (5) ]