iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
TICHONIUK Bazyli: Losy wschodniosłowiańskiego sufiksu -onok we współczesnych nazwiskach mieszkańców Polski .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
CZECHOWSKI Wiesław: Ludyczność wartościujących nazw osobowych w wypowiedziach potocznych młodzieży szkolnej .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2000 Journal article [Show]
TOMCZAK Lucyna: Madżara, Gruba i Patyk - czyli o antroponimach nieoficjalnych funkcjonujących wśród młodzieży .- Łódź, 2001 Book article [Show]
ADAMCZYK Maria: Marchołta chytrego gadanie z Salomonem... : z zagadek dialogu tego .- Poznań, 2005 Book article [Show]
PILARCZYK Ewelina: Między konotacją a denotacją : polskie warianty nazw osobowych bohaterów dramatu Nikołaja Erdmana "Samobójca" ("Самоубийца") .- "Slavia Orientalis" 2001 Journal article [Show]
HLADKÁ Zdeňka: Milá Jano, Jájo, Janičko... : materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik .- Brno, 2008 Book article [Show]
JANEČKOVÁ Marie: Místní a rodinná jména v jižních Čechách .- Brno, 1999 Book article [Show]
DVOŘÁKOVÁ Žaneta: Moc jména a jeho tabuizace v moderní literatuře .- Liberec, 2009 Book article [Show]
MINIAK Robert: Nacechowanie ekspresywne w nazwiskach łodzian .- Łódź, 1998 Book article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Nad některými problémy s grafickým zaznamenáváním hypokoristik : s ohledem na potřeby připravovaného slovníku .- "Češtinář : zpravodaj Ústavu českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 297 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (30) ]