iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
KNAPPOVÁ Miloslava: K jazykovým a právním aspektům přechylování příjmení v češtině .- "Naše řeč" 2003 Journal article [Show]
ŠRÁMEK Rudolf: K metodice výkladu vlastních jmen, zvláště místních : na příkladě proprií s etymonem jelen- 'cervus elaphus' .- Brno, 1998 Book article [Show]
PLESKALOVÁ Jana: K některým mechanismům a zákonitostem při kompozici slovanských antroponym .- Lublin, 2000 Book article [Show]
KOMÁREK Karel: K osobním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké .- "Acta onomastica" 1999 Journal article [Show]
KRŠKO Jaromír: K problematike skupinových antroponým .- "Prace Językoznawcze" 2004 Journal article [Show]
KNAPPOVÁ Miloslava: K proměnám systému hypokoristik .- Praha, 2000 Book article [Show]
PLEVAČOVÁ Hermína: K rodině psl. odolěnъ .- Praha, 2000 Book article [Show]
MATÚŠOVÁ Jana: K vývoji příjmení u Čechů v prvních poválečných letech .- "Naše řeč" 2003 Journal article [Show]
BREZA Edward: Kapiszka, Leman, Mrozik .- "Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny" 1998 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Karol hr. Lanckoroński czy hr. Karol Lanckoroński? .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 297 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (30) ]