iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponim

Description Type Actions
KOZIARSKA Beata: Funkcje nazewnictwa w powieści Tadeusza Konwickiego "Bohiń" .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
SZEWCZYK Łucja Maria: Funkcje nazw własnych w "Moralności Pani Dulskiej" .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
ŁUCZYŃSKI Michał: Gdzie walczył i jak miał na imię brat Mieszka I? .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2016 Journal article [Show]
PASTYŘÍK Svatopluk: Hypokoristika a kategorie rodu .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, KOLÁŘOVÁ Ivana: Hypokoristika na -ča dříve a dnes .- Brno, 2014 Book article [Show]
CITKO Lilia: Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego .- "Białorutenistyka Białostocka" 2015 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imię chrzestne jako symbol kulturowy mniejszości narodowych .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Imię Ewa w polskim nazewnictwie .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imię jako element nazwy osobowej szlachty drohickiej w XVI w. .- Białystok, 1999 Book article [Show]
SINIELNIKOFF Roxana: Imiona .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 298 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (30) ]