iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 2.1. Church Slavonic language

Description Type Actions
NAZOR Anica: The Bible in Croato-Glagolitic liturgical books .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
BABIČ Vanda: "Bukvar" - nastopna izdaja Mateja Karamana in njegovo mesto pri oblikovanju posebnega glagolskega grafičnega sistema v Karamanovih izdajah liturgičnih knjig .- "Jezik in slovstvo" 1998 Journal article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Cerkiewnosłowiańska tzw. Moskiewska Msza Maryjna jako odzwierciedlenie litewsko-białorusko-polskich kontaktów kulturowych w XV wieku .- Lublin, 1998 Book article [Show]
KARZARNOWICZ Jarosław: Cerkiewnosłowiański rękopiśmienny "Apostoł" z Biblioteki Śląskiej (syg. R 182 III) : analiza fonetyczno-graficzna .- "Slavia Orientalis" 2004 Journal article [Show]
RIEGER Janusz: Cerkiewszczyzna równa łacinie? : wtręty cerkiewnosłowiańskie u Łazarza Baranowicza (druga połowa XVII wieku) .- "Slavia Orientalis" 1998 Journal article [Show]
PACNEROVÁ Ludmila: Česká bible Hlaholská : Bible Vyšebrodská .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
WŁODKOWSKI Marek: Chorwacko-cerkiewnosłowiański przekład hymnu "Veni Creator Spiritus" jako przykład "powrotu" do redakcji narodowej w XIX wieku .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2014 Journal article [Show]
HAUPTOVÁ Zoe: Církevněslovanské písemnictví v přemyslovských Čechách .- Ústí nad Labem, 1998 Book article [Show]
KRBEC Miroslav, SOKOLOVÁ Františka: Co skrývá tzv. Missale dalmaticum? : popis olomouckého "Missale dalmaticum" .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
SKALKA Boris: Csl. мъшелъ/мъшель '(špinavý) zisk' a b. dial. мъшилник 'podvodník' .- Brno, 1999 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 160 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (16) ]