iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.6.4.1. Ukrainian. Dictionaries

Description Type Actions
RUDOLF-ZIÓŁKOWSKA Elżbieta: Leksyka odchodząca w zapomnienie : na przykładzie słowniczka gwarowego pogranicza łemkowsko-bojkowskiego .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
TIMOŠUK Roman, SOSNOWSKI Wojciech, JASKOT Maciej Paweł, GANOŠENKO Jurij: Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej .- Warszawa, 2018 Book [Show]
JURKOWSKI Marian, NAZARUK Bazyli: Mały słownik ukraińsko-polski, polsko-ukraiński .- Warszawa, 1998 Book [Show]
VASILJUK A.V.: New Pedagogical Notions = Nowe pedagogiczne pojęcia = Нові педагогічні поняття : англо-польсько-український словник .- Ніжин, 1998 Book [Show]
KARZARNOWICZ Jarosław: Polonizmy w ukraińsko-łacińskim (słowiano-łacińskim) rękopiśmiennym słowniku Arseniusza Koreckiego-Satanowskiego i Epifaniusza Sławinieckiego z XVII wieku .- "Acta Polono-Ruthenica" 2004 Journal article [Show]
ZOLTÁN András: "Régi" szavak új szótárakban : a keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága ["Старые" слова в новых словарях : некоторые странные данные в исторических словарях восточнославянских языков] .- Szeged, 1998 Book article [Show]
JANÓW Jan: Słownik huculski .- Kraków, 2001 Book [Show]
WITWICKI Teodor: Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku = Словник польсько-церковнослов’янсько-український Теодора Витвицького з половини XIX сторіччя .- Warszawa, 1997 Book [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Słownik ukraińsko-polski = Українсько-польський словник .- Lublin, 2003 Book [Show]
KURIMSKÝ Andrej, ŠIŠKOVÁ Růžena, SAVICKÝ Nikolaj: Ukrajinsko-český slovník = Українсько-чеський словник .- [Díl] 1 .- Praha, 1994 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 101 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (11) ]