iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.4. Belorussian. Lexicography

Description Type Actions
PADLUŽNY Aljaksandr: Выдатны мовавед 20-х гадоў мінулага стагоддзя .- Мінск, 2004 Book article [Show]
PÌSKUNOŬ Fëdar: Вялікі слоўнік беларускай мовы : aрфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка : каля 223 000 слоў .- Мінск , 2012 Book [Show]
VALODZÌNA Taccjana: Вяселле не багамолле – паглядзець усякаму вольна : слоўнік вясельнай фразеалогіі .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
KAZAČOK Ja.Ì.: Гарадзенскі дыялектны слоўнік .- Мінск, 2008 Book article [Show]
MAKARÈVÌČ Aljaksandr: Гістарызмы ці архаізмы? : стылістычная дыферэнцыяцыя ўстарэлай лексікі ў "Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы" .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
SAVÌCKAJA Ìryna: Гістарычны і культурны складнікі ў беларускім і польскім слоўніках нацыянальнага значэння : на матэрыяле слоўнікаў С.Б. Ліндэ і І. Насовіча .- "Acta Albaruthenica" 2014 Journal article [Show]
Гістарычны слоўнік беларускай мовы .- Вып. 17 : Лесничий-Местский .- Мінск, 1998 Book [Show]
Гістарычны слоўнік беларускай мовы .- Вып. 18 : Местце-Надзовати .- Мінск, 1999 Book [Show]
Гістарычны слоўнік беларускай мовы .- Вып. 19 : Надивней-Небэзпэчность .- Мінск, 2000 Book [Show]
Гістарычны слоўнік беларускай мовы .- Вып. 20 : Невагаючийся-Никогды .- Мінск, 2001 Book [Show]
Displaying results 41-50 of 233 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (24) ]