iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.5. Ukrainian. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
KARPÌLOVS'KA Êvgenìja Anatolìïvna: Gniazda słów jako językowy obraz świata : perspektywy badań porównawczych .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
BUGAKOV Oleg V.: Interpretation formulas for conjunctions and particles in the explanatory "Ukrainian language dictionary" .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2010 Journal article [Show]
HORNÌC'KA-PARCHONJUK Ljudmila: Iнфляцiя слова як один iз проявів функціонування мови в тоталітарному суспільствi .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Jeśli łaska... .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Konotacje semantyczne i kulturowe polskiej nazwy barwy zielonej i jej odpowiedników w języku ukraińskim, szwedzkim, wietnamskim .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2000 Journal article [Show]
KOMOROWSKA Ewa: Leksem zresztą i jego słowiańskie ekwiwalenty w semantyczno-pragmatycznym aspekcie .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
TRUB Volodimir M.: O znaczeniach przymiotników глибокий - мілкий w języku ukraińskim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
TRUB Volodimir M.: Pewne właściwości funkcjonowania ukraińskich mentalnych predykatów sądu .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich .- Katowice, 2003 Book [Show]
LINDE-USIEKNIEWICZ Jadwiga: Przymiotniki wymiaru w połączeniu z nazwami części ciała w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, szwedzkim, wietnamskim i japońskim .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 264 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (27) ]