iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
KUCAŁA Marian: Defrazeologizacja w nowszych przekładach Biblii .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
ĎURČO Peter, METERC Matej: Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini .- "Slavia Centralis" 2013 Journal article [Show]
FINK Željka: Entomonimi u frazeologiji hrvatskoga i ruskog jezika .- Rijeka, 2004 Book article [Show]
RIBAROVA Slavomira: Frazemi s biblijskim osobnim imenima u češkom i hrvatskom jeziku .- "Riječ : časopis za filologiju" 2001 Journal article [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: Frazemi sa sastavnicom glava kojima se iskazuju intelektualne osobine u hrvatskome, poljskom i ruskom jeziku .- Zagreb, 2001 Book article [Show]
Frazeografia słowiańska : księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz .- Opole, 2001 Book [Show]
Frazeologia .- Opole ; Greifswald, 2008 Book [Show]
Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków .- Opole, 2007 Book [Show]
Frazeologia a przekład .- Opole, 2014 Book [Show]
KUDLIK Krystyna: Frazeologia biblijna w "Wielkim słowniku rosyjsko-polskim" .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (22) ]