iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.7. Russian. Onomastics

Description Type Actions
ABRAMOWICZ Zofia: Struktura nazw mieszkańców w języku rosyjskim .- Katowice, 1998 Book article [Show]
KARPLUK Maria: Toponimia a państwowa kultura polityczna : na przykładzie innowacji sowieckich .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
SOSNOWSKI Jan: Toponimia rosyjska XVI wieku : nazwy wsi .- Łódź, 2002 Book [Show]
MUNIA Henryka: Toponimy w utworach Wiktora Astafjewa .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1998 Journal article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Tradycja a nazewnictwo miejscowości w rejonie kaliningradzkim .- Białystok, 2000 Book article [Show]
WARCHOŁ Stefan: VIII międzynarodowa konferencja "Onomastyka Powołża" : Wołgograd, 8-11 września 1998 .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 Journal article [Show]
FRANZ Norbert P.: Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? : (sozio-)onomasiologische Beobachtungen zu Bulgakovs "Master i Margarita" .- München, 1997 Book article [Show]
DECYK-ZIĘBA Wanda: Wschodniosłowiańskie toponimy w "Relacjach powszechnych" Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej .- "Prace Filologiczne" 2000 Journal article [Show]
DŁUGOSZ Kazimierz: Współczesne polsko-rosyjskie antroponimy hybrydalne .- Szczecin, 2001 Book article [Show]
GOS Elżbieta: Z problematyki przezwisk świętych w języku polskim i rosyjskim .- "Przegląd Rusycystyczny" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 267 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (27) ]