iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.6. Russian. Stylistics

Description Type Actions
HEREJ-SZYMAŃSKA Krystyna: Biblijny obraz językowy stosunku człowieka do śmierci .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2004 Journal article [Show]
GIEDZ Teresa: Deixis osoby w pragmatyce współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych .- "Przegląd Rusycystyczny" 1998 Journal article [Show]
RUTKOWSKI Krzysztof: Dezaktualizacja leksyki konfesyjnej w języku rosyjskim epoki radzieckiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
SAJEWICZ Michał: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym .- Lublin, 1999 Book article [Show]
GIEDZ Teresa: Dowcip językowy jako środek perswazji współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych .- Katowice, 2003 Book article [Show]
DEMBSKA Katarzyna: Eufemizm - problemy badawcze : na materiale języka rosyjskiego .- "Przegląd Rusycystyczny" 2001 Journal article [Show]
GRIMM Anja: Explizitheit und Implizitheit von Gewalt in der Sprache Vladimir Vol'fovič Žirinovskijs .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
WRÓBLEWSKI Krzysztof: Formacje deminutywne jako źródło humoru językowego w tekstach Jeremiego Przybory .- Zielona Góra, 1997 Book article [Show]
PIASECKA Agata: Funkcjonowanie rosyjskich jednostek frazeologicznych charakteryzujących człowieka szczerego i otwartego .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica" 2003 Journal article [Show]
RODZIEWICZ Barbara: FVG im Russischen und Deutschen : ein kleiner Beitrag zur Beschreibung der FVG und ihrer sprachlichen Leistung auf der stilistischen Ebene .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 583 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (59) ]