iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.2. Bulgarian. History of language

Description Type Actions
MLADENOVA Olga, VĂLČEVA Borjana: Ловешки дамаскин : новобългарски паметник от ХVII век .- София, 2013 Book [Show]
CHARALAMPIEV Ivan: Малък етимологичен речник на българския език .- Велико Търново, 1998 Book [Show]
Медиевистика и културна антропология : сборник в чест на 40-годишнината творческа дейност на проф. Донка Петканова .- София, 1998 Book [Show]
DURIDANOV Ivan: Местните имена в "Рилската грамота" на цар Иван Шишман .- Praha, 2000 Book article [Show]
OVČAROV Nikolaj: Надписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (IX-XIV в.) .- "Paleobulgarica = Старобългаристика" 1998 Journal article [Show]
SMJADOVSKI Stefan: Надписите към Земенските стенописи .- София, 1998 Book [Show]
Научните приноси на проф. д-р Йежи Русек .- "Научни трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Филология " 1999 Journal article [Show]
KOŽUCHAROV Valentin: Национална научна конференция "Търновград - център на православната духовност" .- "Paleobulgarica = Старобългаристика" 1998 Journal article [Show]
KENANOV Dimităr: Небесните знамения на Честния Кръст : Евтимиевото похвално слово за светите Константин и Елена в супрасълски ръкопис .- Kraków, 1997 Book article [Show]
MILTENOVA Anisava: Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия черноризница в старобългарската литература .- София, 1998 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 146 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (15) ]