iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Ловешки дамаскин : новобългарски паметник от ХVII век
Author/editor: Олга Младенова, Боряна Велчева
Publication place: София
Publisher: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Year: 2013
Pages: 536 s.
Note: Bibliogr., indeksy
Languages: bul
Abstract: Авторките представят описанието на дамаскина открит в Ловешкия музей през 2010 г. Описват съдържанието му и дават палеографско и кодикологическо описание, както и интерпункционни, правописни и езикови черти на текста. Опитват се да намерят место на новооткрития дамаскин в типология на българските дамаскини. В труда се дават индексът на намиращи се в текста словоформи и речници, сравняващи с "Троянския дамаскин". (MF)
Abstract 2: Autorki prezentują opis damaskinu odkrytego w muzeum w Łoweczu w 2010 r. Przedstawiają jego zawartość oraz opis paleograficzny i kodykologiczny, a także cechy interpunkcyjne, ortograficzne i językowe badanego tekstu. Podejmują próbę umiejscowienia nowo odkrytego damaskinu w typologii damaskinów bułgarskich. Praca zawiera także indeks występujących w tekście słowoform, oraz słowniki porównawcze z "Damaskinem trojańskim". (MF)
Author headings:
ws. Mladenova, Olga [Show]
ws. Vălčeva, Borjana [Show]
Keywords: 17 w., damaskin, historia języka, język bułgarski, "Ловешки дамаскин"
Tags:
Classification:
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: MIČEVA Vanja .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 [Show]