iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.2. Bulgarian. History of language

Description Type Actions
Кирило-Методиевски студии .- Кн. 12 .- София, 1999 Book [Show]
CHARALAMPIEV Ivan: Книжовните занимания на Евтимий Търновски според Григорий Цамблак .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
KABAKČIEV Kiril: Кои книги е "обновил" Евтимий Търновски - "светоотческите" или "всички стари"? .- "Проглас : филологическо списание" 1998 Journal article [Show]
IVANOVA Najda: Контактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшич, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич .- "Paleobulgarica = Старобългаристика" 1998 Journal article [Show]
MIČEVA Vanja: Концептът 'здраве' в старобългарските класически произведения .- "Български език : орган на Института за български език при Българската академия на науките" 2017 Journal article [Show]
SPASOVA Marija: Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
DIMITROVA Margaret: Към въпроса за новобългарските преводи на Дамаскиновите слова .- София, 1998 Book article [Show]
MOSTOWSKA Mariola: Към проблема за преминаването на личните прозвища във фамилни имена : на база историята на рода Делиеви .- Lublin, 1998 Book article [Show]
IVANOVA Diana: Лексикално-семантична и словообразувателна адекватност на новобългарските евангелски преводи по отношение на гръцките образци .- Kraków, 2002 Book article [Show]
JANAKIEVA Cvetanka: Лингвистично определение на Славянски ръкопис № 2617 от Историческия музей в Шумен .- Шумен, 1998 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 147 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (15) ]