iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Към въпроса за годината, през която е роден Григорий Цамблак
Author/editor: Мария Спасова
Published in: Славистични проучвания = Études slaves : сборник в чест на XII международен славистичен конгрес .- Велико Търново, 1998 [Show]
Pages: 69-86
Languages: bul
Abstract: Новият прочит на "Надгробното слово за Киприян" от Г. Цамблак дава основания да се приеме 1338-1340 г., вместо приетото досега 1364-1365 г. Изводът се подкрепя с текстологически и екстралингвистически доказателства. (HK)
Author headings:
au. Spasova, Marija [Show]
Keywords: historia języka, język bułgarski, Kiprijan (133?-1406), "Надгробното слово за Киприян", Цамблак Григорий (1364?-1420)
Tags:
Classification:
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
1.6.4. Personalia [Show]
Personal subject heading:
Kiprijan [Show]
Camblak, Grigorij [Show]