iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.2. Bulgarian. History of language

Description Type Actions
RUSEK Jerzy: Ludo-mlado, ludi-mladi .- Katowice, 1999 Book article [Show]
RUSEK Jerzy, SELIMSKI Ljudvig: Maksim Sławczew Mładenow (1930-1992) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
VOSS Christian: Möglichkeiten der statistischen Analyse der kyrillomethodianischen Lexik und Wortbildung in diachronischer Perspektive .- "Byzantinoslavica : revue internationale des études byzantines" 1998 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O gramatykalizacji kategorii partytywności : paralela rozwojowa kaszubsko-bułgarska .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
SENDEK Robert: O nazwach Albańczyków w języku bułgarskim .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2000 Journal article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: O wyrazach polskiego pochodzenia w języku bułgarskim .- Gdańsk, 1998 Book article [Show]
PETROV Ivan: Od inkunabułów do pierwszych gramatyk : konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego : koniec XV - początek XVII wieku .- Łódź, 2015 Book [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Pierwsze gramatyki języka bułgarskiego .- Poznań, 1999 Book article [Show]
MICHOW Elżbieta: Polonica w bułgarskiej "Encyklopedii cyrylometodejskiej" .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
KAWECKA Agata: Południowosłowiańskie odpisy "Fizjologa" - zarys archeograficzny .- Łódź, 2006 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 145 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (15) ]