iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6.4. Polish. Lexicography

Description Type Actions
TITTENBRUN Krystyna: Duży słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni .- Warszawa, 1997 Book [Show]
TITTENBRUN Krystyna: Duży słownik ortograficzny języka polskiego z zasadami pisowni .- Warszawa, 1999 Book [Show]
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: "Dykcjonarz" Michała Amszejewicza jako ukryte źródło "Słownika wileńskiego" .- Szczecin, 1998 Book article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Dzisiejszy język polski a biblizmy : glosa leksykograficzna .- Tarnów, 1999 Book article [Show]
ROSZKO Danuta: Eksperymentalny korpus litewskiej gwary puńskiej w Polsce : narzędzie do badań nad gwarami litewskimi i polskimi na Suwalszczyźnie .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2013 Journal article [Show]
KÌKLEVÌČ Aljaksandr, KORYTKOWSKA Małgorzata: Eksplikacyjny model opisu składniowego w leksykografii języków słowiańskich : na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Ekwiwalencja leksykalna jako problem leksykograficzny : rozważania na marginesie pracy nad słownikiem polsko-górnołużyckim .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Elementy dialektalne w "Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego" .- [1] .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Elementy dialektalne w "Słowniku nazw terenowych Pomorza Zachodniego" .- 2 : Prasł. *kalъ 'błoto, muł, bagno' .- Łódź, 2002 Book article [Show]
RUDNICKA Ewa: Elementy informacji gramatycznej w słowniku pod red. Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako przykład uwarunkowań socjokulturowych w leksykografii .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2015 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 898 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (90) ]