iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6.4. Polish. Lexicography

Description Type Actions
SAWICKA Grażyna: Definicja nominantu odbiciem znaczenia rozumianego jako struktura .- Lublin, 1993 Book article [Show]
BARTMIŃSKI Jerzy, TOKARSKI Ryszard: Definicja semantyczna : czego i dla kogo? .- Lublin, 1993 Book article [Show]
ULITZKA Ewa: Definicje artefaktów w ogólnych słownikach języka polskiego na tle wybranych koncepcji semantycznych .- "Polonica" 2005 Journal article [Show]
SERETNY Anna: Definicje i definiowanie .- Kraków, 1998 Book [Show]
PAJDZIŃSKA Anna: Definicje poetyckie .- Lublin, 1993 Book article [Show]
ŚLIWA Dorota: Definicje wyrazów polimorficznych jako miejsce konfrontacji dwóch dyskursów .- "Kwartalnik Neofilologiczny" 1999 Journal article [Show]
MARKOWSKI Andrzej: Definiowanie i definicje w opisie języka obiegowego : przyczynek do dyskusji .- Lublin, 1993 Book article [Show]
MIKOŁAJCZAK-MATYJA Nawoja: Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów .- Poznań, 1998 Book [Show]
ŚWIDZIŃSKI Marek, RUDOLF Michał, DERWOJEDOWA Magdalena: Dehomonimizacja i desynkretyzacja w procesie automatycznego przetwarzania wielkich korpusów tekstów polskich .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2002 Journal article [Show]
BEREND Małgorzata: Derywaty terminologiczne a struktura gniazda słowotwórczego .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2009 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 898 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (90) ]