iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6.4. Sorb Group. Lexicography

Description Type Actions
JENČ Helmut, POHONČOWA Anja, ŠOŁĆINA Jana: Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik = Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki .- Bautzen, 2006 Book [Show]
KAULFÜRST Fabian: Dialektalny słowoskład w Mukowem "Słowniku dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow" .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2012 Journal article [Show]
MUDRA Jiří: Dočkáme se lužickosrbského retrográdního slovníku? .- "Česko-lužický věstník" 1997 Journal article [Show]
LESZCZYŃSKI Rafał: Dolnołużycko-polski słownik minimum .- Żary, 2002 Book [Show]
STAROSTA Manfred: Dolnoserbsko-nimski słownik = Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch .- Budyšyn, 1999 Book [Show]
SPIESS Gunter: Dolnoserbsko-nimski słownik lětosa gotowy : na naše pšašanja jo wotegronił dr. G. Spieß, wjednik .- "Nowy Casnik : tyźenik za serbski lud" 1998 Journal article [Show]
STAROSTA Manfred, STEENWIJK Han: Dr. G. Spieß - šesćźasetnik .- "Nowy Casnik : tyźenik za serbski lud" 1998 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Ekwiwalencja leksykalna jako problem leksykograficzny : rozważania na marginesie pracy nad słownikiem polsko-górnołużyckim .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia w nowym słowniku dolnołużycko-niemieckim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
LESZCZYŃSKI Rafał: Górnołużycko-polski i polsko-górnołużycki słownik ekwiwalentów pozornych .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 89 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (3) ] [ Last >| (9) ]