iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.6.3. Sorb Group. Terminology

Description Type Actions
POHONČOWA Anja, WÖLKOWA Sonja: Datowa banka geografiskich eksonymow .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2011 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Hornjoserbska rěčespytna terminologija .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2014 Journal article [Show]
ŚLIWA Teresa: Łużycka terminologia językoznawcza w XIX wieku : słownictwo rodzime w konkurencji z terminami łacińskimi .- Львiв ; Будишин, 2002 Book article [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Łużycka terminologia weselna na tle słowiańskim .- Kraków, 2002 Book article [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Łużyckie i słowińskie nazwy Kościoła ewangelickiego i katolickiego : odpowiedniki polskiego cerkiew (<*cir/ъ/ky) .- Łódź, 2001 Book article [Show]
FAŁOWSKI Adam: Materiał łużycki w "Allgemeines Polyglottenlexicon der Naturgeschichte" Ph.A. Nemnicha z 1793-1795 roku .- Львiв ; Будишин, 2005 Book article [Show]
RAJŠ Franc: O łużyckich podręcznikach i o terminologiach .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: O rozwoju leksyki górnołużyckiego języka literackiego w drugiej połowie XX wieku .- "Zeszyty Łużyckie" 1995 Journal article [Show]
ADAMENKO Svìtlana Leonìdìvna: Semantiska motiwacija serbskich rostlinskich mjenow .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 1998 Journal article [Show]
FALIŃSKA Barbara: Słownictwo łużyckie związane z obróbką lnu .- "Zeszyty Łużyckie" 1992 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 21 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]