iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.3. Czech. Terminology

Description Type Actions
KALINA Kamil: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí .- Praha, 2001 Book [Show]
REJZEK Jiří: Některé etymologické záhady v terminologii J.S. Presla .- "Čeština doma a ve světě" 1998 Journal article [Show]
OPAVSKÁ Zdeňka: Neologizmy s novými komponenty e-, i-, m- v české slovní zásobě .- Warszawa, 2008 Book article [Show]
BELA Zbigniew: Nieco złagodzony kompleks : o relacjach między polską i czeską literaturą botaniczno-lekarską w XVI w. .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2002 Journal article [Show]
BRÁDKOVÁ Hana: Novela zákona o rodině z pohledu lingvistického .- Łódź, 2000 Book article [Show]
ČERNÁ Alena M.: O názvosloví chiromantickém .- "Naše řeč" 2000 Journal article [Show]
RECHZIEGLOVÁ Adela: Od repliky k citátu : jazykové prostředky a textová strategie ve sportovní žurnalistice .- "Stylistyka" 2000 Journal article [Show]
BACHMANNOVÁ Jarmila: Podkrkonošský slovník .- Praha, 1998 Book [Show]
HYRNIK Ireneusz: Podstawowa terminologia z zakresu gimnastyki i jej geneza w języku polskim i czeskim .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 Journal article [Show]
HOMOLÁČ Jiří, NEBESKÁ Iva: Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 47 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5 [ Next >> (4) ] [ Last >| (5) ]