iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
HOFFMANNOVÁ Jana: Specifické možnosti češtiny pro hru s jazykem .- Brno, 2001 Book article [Show]
WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Sposoby postrzegania świata pozajęzykowego we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych : analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich .- "Rozprawy Komisji Językowej [WTN]" 1998 Journal article [Show]
Sprachliche Säkularisierung : Semantik und Pragmatik .- Hildesheim ; Zürich ; New York, 2014 Book [Show]
NĚMEC Igor, HOMOLKOVÁ Milada: Srovnávací studium sémantických modelů a lexikografický popis .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 1998 Journal article [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Strategie argumentacji w czeskich i polskich komentarzach prasowych .- Praha, 1998 Book article [Show]
GREŃ Zbigniew: Struktura pola semantycznego mówienia w języku polskim i czeskim : na podstawie analizy reprezentacji czasownikowej .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
ČMEJRKOVÁ Světla, KADERKA Petr: Studie k moderní mluvnici češtiny .- 1: Pragmatické aspekty češtiny .- Olomouc, 2013 Book [Show]
MARTINCOVÁ Olga: Synonymie a antonymie u slovotvorných neologizmů .- Katowice, 2000 Book article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana: Syntax institucionálního dialogu .- "Naše řeč" 2001 Journal article [Show]
ČMEJRKOVÁ Světla: Televizní interview a jiné duely : mediální dialog jako žánr veřejného projevu .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 121-130 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (12) << Previous ]  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Next >> (14) ] [ Last >| (18) ]