iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
PEŠINOVÁ Lidia: Problem czasowników dwuaspektowych w słownikach języków słowiańskich : na przykładzie języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2002 Journal article [Show]
SRPOVÁ Hana: Pronomina v české reklamě .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
KONVALINKOVÁ Ruth: Propozice s významem statické lokalizace v prostoru .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1999 Journal article [Show]
ČERMÁK František: Propoziční frazémy a idiomy v češtině .- Opole, 2001 Book article [Show]
ZEMAN Jiří: Prostředí jako stimul komunikace : dialogy mládeže v dopravních prostředcích .- "Čeština doma a ve světě" 1999 Journal article [Show]
MÜLLEROVÁ Olga: Řeč v ordinaci dětského lékaře .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
BERMEL Neil: Register variation and language standards in Czech .- München, 2000 Book [Show]
ZEMAN Jiří: Regulativní funkce v jednom typu městské komunikace: ptaní se na cestu .- Łódź, 2000 Book article [Show]
SRPOVÁ Hana: Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze .- Łódź, 2000 Book article [Show]
HLADKÁ Zdeňka: Rodové rozdíly v dopisech mladých lidí .- Brno, 2002 Book article [Show]
Displaying results 101-110 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (18) ]