iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
JELÍNEK Milan, ŠVANDOVÁ Blažena: Argumentace a umění komunikovat .- Brno, 1999 Book [Show]
GVOZDANOVIĆ Jadranka: Aspect in Slavic revisited .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
HOLUBOVÁ Václava: Bavič, bavitel, bavent .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, MÜLLEROVÁ Olga: Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 Journal article [Show]
HORNIK Joanna: Charakterystyka przemówień Václava Havla z lat 1989-1993 .- Kraków, 1998 Book article [Show]
HLADKÁ Zdeňka: Cizojazyčné prvky v korespondenci mladých lidí .- "Naše řeč" 2003 Journal article [Show]
KARLÍK Petr: Co je to vedlejší věta? .- Brno, 1999 Book article [Show]
KACZMARSKA Elżbieta: Czeski czasownik zdát se w przekładzie na polski : na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2012 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Czeskie przymiotniki deminutywne .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Slawistyka" 1994 Journal article [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Czeszczyzna widziana z boku .- Warszawa, 2003 Book [Show]
Displaying results 1-10 of 179 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (18) ]