iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.4. Czech. Lexicography

Description Type Actions
BASAJ Mieczysław: Pierwszy słowiański słownik etymologiczny .- Kraków, 2002 Book article [Show]
BACHMANNOVÁ Jarmila: Podkrkonošský slovník .- Praha, 1998 Book [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Pozorna ekwiwalencja czesko-polska : polonizmy czeskie i ich polskie odpowiedniki .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
MARTINCOVÁ Olga: Předponová slovesa s cizími základy .- Praha, 2000 Book article [Show]
PEŠINOVÁ Lidia: Problem czasowników dwuaspektowych w słownikach języków słowiańskich : na przykładzie języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2002 Journal article [Show]
PSTYGA Alicja: Problemy teoretyczne współczesnego językoznawstwa a praktyka leksykograficzna : z perspektywy opracowań neograficznych języków słowiańskich .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
ČIŽMÁROVÁ Libuše: Processing methodology and dialectological aspects of the "Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (Minor Place Names)" .- "Slavia Centralis" 2010 Journal article [Show]
ČERMÁK František: Propoziční frazémy a idiomy v češtině .- Opole, 2001 Book article [Show]
DERWOJEDOWA Magdalena, ZAWISŁAWSKA Magdalena: Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
VITOCHOVÁ Markéta: Retrográdní index historických jmen hor a lesů ze Sedláčkovy "Snůšky starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy" .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (14) ]