iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.4. Czech. Lexicography

Description Type Actions
MEJSTŘÍK Vladimír: K zpracování nových kompozit ve výkladovém slovníku .- Praha, 2000 Book article [Show]
GREŃ Zbigniew, RYTEL-KUC Danuta, ORDĘGA Grażyna: Koncepcja czesko-polskiego słownika walencyjnego czasowników .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993 Journal article [Show]
BRAUNŠTEINOVÁ Zlatuše: Konference ve vile Lanna .- "Naše řeč" 1998 Journal article [Show]
ŠULC Michal: Korpusová lingvistika : první vstup .- Praha, 1999 Book [Show]
SOCHOVÁ Zdeňka: Lašská slovní zásoba : jihovýchodní okraj západolašské oblasti .- Praha, 2001 Book [Show]
LEHEČKA Boris: Lexikalizace, utvářenost a pravopis předložkových příslovečných spřežek : kvantitativní charakteristika .- Ostrava, 1998 Book article [Show]
NEDVĚDOVÁ Milada K.: Lexikografické práce vzniklé během 19. století u Slovanů v habsburské monarchii vedoucí ke kodifikaci jednotlivých národních jazyků .- Praha, 2005 Book article [Show]
TICHÁ Zdeňka: Lexikografické přístupy ke slangovému materiálu .- Plzeň, 1998 Book article [Show]
PAVERA Libor, VŠETIČKA František: Lexikon literárních pojmů .- Olomouc, 2002 Book [Show]
HOLUB Zbyněk: Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí .- Dobrá Voda, 2003 Book [Show]
Displaying results 31-40 of 133 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (14) ]