iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.2. Slovenian. Dialectal lexicon

Description Type Actions
SNOJ Jerica: Besedje slovenskega zahoda v slovenskih slovarjih .- "Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo" 1998 Journal article [Show]
KOŠIR Stanko: B's'dnjak rutaršćê 'n sredšćê šprašê = Slovar rutarške in srenške govorice .- Gozd Martuljek, 1997 Book [Show]
OREL Irena: Dežele v besedi - besede v deželah .- "Seminar slovenskega jezika, literature in kulture : predavanja" 1998 Journal article [Show]
LAZAR Branka: Dobrepoljska rastlinska imena .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
MATIČETOV Milko: Iz rezijanske leksike .- Tartu, 1998 Book article [Show]
JEŽ Marija: Iz tkalskega izrazja na Pohorju .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
KUNEJ Marjan: Kamna Gorica na nakovalu časa : ob 500-letnici prve neposredne omembe kraja v pisnih virih .- Kranj, 1999 Book [Show]
PENSZKO Paweł: Leksemy pochodzenia romańskiego w języku Słoweńców z okolic Triestu .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2008 Journal article [Show]
KOLETNIK Mihaela: Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja 'kmetija' v slovenskogoriškem narečju .- Maribor, 2015 Book [Show]
IVANČIČ KUTIN Barbara: Muzejski predmeti v kontekstu narečnega narativnega gradiva na primeru slovensko-italijanskega projekta "Zborzbirk" .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 33 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]