iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.1. Slovenian. History of lexicon

Description Type Actions
GADÁNYI Károly: Adaptation of Slavic borrowings in the Slovenian literary language .- Budapest, 1997 Book article [Show]
NOVAK France: Besedje Trubarjevega dela "Catehismus" z dveima izlagama iz l. 1575 .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
REJZEK Jiří: Čtyři česko-slovinské lexikální izoglosy .- Praha, 2003 Book article [Show]
SNOJ Marko: Etimološke drobtine 1-5 .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2003 Journal article [Show]
GADÁNYI Károly: The Evolution of Vocabulary in Literary Slovenian .- Melbourne, 1996 Book [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Frazeologija v Volkmerjevih fabulah .- Maribor, 1998 Book article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije : Jan Mączyński 1564 - Matija Kastelec 1680 .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1999 Journal article [Show]
BOKAL Ljudmila: Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji .- "Slavia Centralis" 2010 Journal article [Show]
ZORKO Zinka: Leksika v Volkmerjevih pesmih : poskus analize na vzorcu 15 pesmi .- Maribor, 1998 Book article [Show]
HONZAK-JAHIĆ Jasna: Nastajanje in oblikovanje slovenskega športnega izrazja .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 2000 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 31 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4 [ Next >> (2) ] [ Last >| (4) ]